Skontaktuj się z nami

CLS Sp. z o.o.

ul. Odolańska 17 02-562 Warszawa

NIP: 897-16-71-675

REGON: 932791365

Wpis do rejestru Sądu Rejonowego w Warszawie, XIII wydział Gospodarczy Wysokość kapitału zakładowego: 150.000 zł